Wednesday, August 31, 2005

trangkaso???

Puwede pala magkasakit ang isang bum. Ang sakit-sakit ng lalamunan ko kahapon, umaga pa lang. Hindi ako makatulog kagabi, medyo sinisinat na... Kaninang umaga malala, masakit ang aking mga kasu-kasuan.

Pero siyempre, maglalaro pa rin ako ng badminton mamaya. May gamot naman eh. Tsaka puwede akong matulog bukas.

O kay saya maging isang bum.

Haha, I think this is the first time I've blogged in Filipino. :P Weird ba?

No comments: